LỚP HỌC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH TOÀN QUỐC

1310
fvbb,.jjSỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM
——————————-
Số: 0612/GDVN-TBTS
V/v: Mở lớp bồi dưỡng quản lý
nhà nước ngạch chuyên viên chính
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
————————–
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

                                         Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị

Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương.

 Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính
1. Mục đích chung của khóa học:
–  Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ưng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.
– Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.
– Chứng chỉ hoàn thành chương trình QLNN ngạch Chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tương đương và cao hơn.
2. Nội dung chương trình:
Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 975/QĐ-BNV, ngày 28 tháng  08 năm 2013 của Bộ Nội vụ (phụ lục kèm theo).
3. Đối tượng:
Cán bộ, công chức, viên chức có mã ngạch 01- 002 và tương đương; những cán bộ làm trong các tổ chức Đảng và đoàn thể có mức lương từ 3.0 trở lên; cán bộ, công chức,  viên chức có ít nhất 6 năm giữ ngạch chuyên viên. Đã học quan chương trình QLNN ngạch chuyên viên và các đối tượng khác co nhu cầu tham dự khóa học.
4. Địa điểm tổ chức khóa học:
☑ Tại Hà Nội: Số 66 Ngõ 61 Phạm Tuấn Tài – Cầu Giấy – Hà Nội
☑Tại HCM: Số 12 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Tp HCM
5. Văn bằng chứng chỉ:
Theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho Học viên hoàn thành chương trình đào tạo.
6. Kinh phí tổ chức khóa học:
?.Tại Hà Nội: 3.400.000đ/học viên/ khóa
?.Tại HCM: 4000.000đ/học viên/khóa
7. Thời lượng: 02 Tháng

Kính mời, các đơn vị, Anh/chị học viên tham gia đăng ký. Vui lòng liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM 
Ad: Số 66 Ngõ 61 Phạm Tuấn Tài – Cầu Giấy – Hà Nội
Phone: 094 686 8906 – ( Mrs. Hà – PĐT)
E-mail: hatt@giaoducvietnam.edu.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here