Home Tags Lớp nghề cắt tóc nghệ thuật

Tag: lớp nghề cắt tóc nghệ thuật

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ÔN THI CẤP CHỨNG CHỈ NGÀNH THẨM...

Theo Nghị Định 109/2016/NĐ-CP ( Điều 37 và điều 38) quy định về hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ và dịch...