Home Tags Bấm huyệt trị liệu

Tag: bấm huyệt trị liệu

HỌC XOA BÓP BẤM HUYỆT/MASSAGE TẠI HÀ NỘI

GIỚI THIỆU: Các khóa học Xoa Bóp Bấm Huyệt tại Hà Nội, và các tỉnh thành trên Toàn quốc. Nhằm đáp ứng nhu cầu cho học viên đang sinh sống và hoạt động tại Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước, Trung tâm dạy nghề Văn Lang liên kết với các đơn vị thuộc Bộ Y tế về đào tạo và cấp Chứng chỉ xoa bóp bấm huyệt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh.