HỌC CHỨNG CHỈ GIẢNG VIÊN CHÍNH TẠI HÀ NỘI

877

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP chương trình bồi dưỡng giảng viên chính, GIẢNG VIÊN CHÍNH HẠNG III
                 Thực hiện chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp lớp bồi dưỡng giảng viên chính theo Quyết đinh số 1611/QĐ-BGDĐT, số 1612/QĐ-BGDĐT, Số 1613/QĐ-BGDĐT ngày 16/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt chương trình giảng viên chính ( hạng II, III).
Được sự cho ph ép và liên kết với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Công ty Cổ Phần nhận thấy được nhu cầu cấp thiết của các đơn vị trường, cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu Bồi dưỡng Nghiệp vụ chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên hạng iii .Trung tâm tổ chức  tuyển sinh lớp giảng viên chính cấp Chứng Chỉ

 

AI CÓ THỂ THAM GIA KHÓA HỌC NÀY:
     Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù lợp với chức trách và nhiệm vụ của chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên cao cấp, có một trong các điều kiện sau:
– Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính hạng II nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính hạng II.
– Đang giữ chứ danh nghề nghiệp Giảng viên hạng III hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG:
Theo nội dung được ban hành tại Quyết định 1612/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

HỌC PHÍ VÀ HỒ SƠ THAM DỰ KHÓA HỌC:
Học phí: 2,5 triệu.
Thời gian học: 02 tháng
Lịch Khai giảng: Liên tục hàng tháng – Học các ngày Thứ 7 và Chủ nhật

*** Hồ sơ đăng ký tham dự học gồm:
+ Đơn đăng ký có dán ảnh ( theo mẫu)
+ Bản sao Chứng minh nhân dân có công chứng
+ Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học có công chứng.
+ 02 ảnh 3×4.

*Đặc biệt: Những học viên có nhu cầu học chứng chỉ giảng viên chính thì cần có Chứng chỉ giảng viên hệ cao đẳng đại học.

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌC:
 ➡ Theo đơn vị:
Các Học viên, các Trường Đại học, Cao đẳng gửi Danh sách học viên tham dự khóa học theo mẫu tại đây về Emal: thuhatran27@gmail.com của Trung tâm đào tạo.
 ➡ Theo cá nhân
Cá nhân đăng ký trực tiếp theo Hotline: 0987 6065 18  (Ms. Hà )

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỚP HỌC:  
Địa điểm 1: Tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang
Địa điểm 2: Tại cơ quan có thí sinh đăng ký dự thi nếu có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và số lượng người học.

* Chứng chỉ tốt nghiệp: Người học sau khi hoàn thành chương trình được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng viên chính hạng 2 hoặc giảng viên chính hạng 3.
 Các chứng chỉ này là căn cứ để công nhận chuẩn giảng viên, giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức giảng dạy các cơ sở giá  o dục công lập. Chứng chỉ này không thể thiếu khi người giảng viên, giáo viên thi tuyển vào biên chế hoặc thi nâng hạng giảng viên, giáo viên.

THÔNG TIN LIÊN HỆ: Tập thể và cá nhân có nhu cầu xin liên hệ
Hotline: 0987 6065 18- Ms. Hà
Website: http://chungchitoanquoc.com      Email: thuhatran27@gmail.com